Nazywam się Maciej Szlinder – kandyduję do Sejmu z list KW Nowa Lewica.

Urodziłem się w 1986 roku w Gdańsku, a wychowywałem na blokowisku w gdyńskiej dzielnicy Chylonia. Po maturze wyjechałem do Poznania, gdzie skończyłem socjologię i filozofię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, a także studia podyplomowe „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” na Uniwersytecie Ekonomicznym. W 2017 roku uzyskałem stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii społecznej w Instytucie Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Napisałem – pierwszą w Polsce! – książkę na temat idei dochodu podstawowego pt. „Bezwarunkowy dochód podstawowy. Rewolucyjna reforma społeczeństwa XXI wieku” (PWN, 2018). Została ona nagrodzona II miejscem w kategorii „Najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną” w konkursie „Economicus” Dziennika Gazety Prawnej.

W swojej karierze akademickiej opublikowałem kilkudziesiąt artykułów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych. Jestem również autorem tłumaczeń ośmiu książek oraz kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Jako ekspert do spraw społecznych i ekonomicznych zabierałem głos w kluczowych debatach dotyczących m.in. 500+, inflacji, pracy czy długu publicznego. Występowałem w popularnych programach telewizyjnych i radiowych.

Aktywnie działałem i działam w wielu organizacjach społecznych, takich jak: Polska Sieć Ekonomii, Polska Sieć Dochodu Podstawowego, Polska Sieć Filozofii Ekonomii, w tym międzynarodowych Red Renta Básica (Hiszpańska Sieć Dochodu Podstawowego) i Unconditional Basic Income Europe (Europejska Sieć Dochodu Podstawowego). Jestem redaktorem czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”.

Wraz z zespołem współpracowników przygotowałem projekt programu pilotażowego bezwarunkowego dochodu podstawowego w gminach pogranicza polsko-rosyjskiego wpisany do strategii terytorialnej Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza.

Od 2016 roku należę do partii Razem. W latach 2018-2022 byłem członkiem Zarządu Krajowego i skarbnikiem partii. Od 2022 roku jestem członkiem Rady Krajowej i Komitetu Politycznego Razem. Od początku 2023 roku koordynuję pracę wałbrzyskiego okręgu partii.

Jesienią 2022 roku byłem kandydatem Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy na członka Rady Polityki Pieniężnej.

Polska to Wałbrzych, nie Warszawa

Od pierwszej wizyty w Wałbrzychu – było to przy okazji debaty w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku – zakochałem się w tym mieście i regionie. Od tego czasu odwiedzałem wałbrzyskich przyjaciół co kilka miesięcy, a na początku tego roku zdecydowałem się tu przenieść.

Od marca mieszkam w Wałbrzychu i działam wraz z miejscowymi aktywistami Razem (i nie tylko). W tym czasie między innymi domagaliśmy się zmian w dostępie do transportu publicznego, walczyliśmy o przywrócenie dworca autobusowego, sprzeciwialiśmy się podwyżkom cen biletów komunikacji miejskiej w Wałbrzychu.

Prezentowaliśmy także nasze postulaty w zakresie jakości powietrza i ogrzewania budynków w Nowej Rudzie. W Świdnicy zorganizowałem i poprowadziłem debatę na temat polityki mieszkaniowej.

Wałbrzych jest dla mnie fascynującym połączeniem przepięknej przyrody ze skomplikowaną, miejscami tragiczną historią społeczną. To tutaj ludzie zobaczyli najgorsze oblicze neoliberalnych zmian polskiej transformacji.

To w tym regionie złamano biografie wielu tysięcy ludzi, pospiesznie zamykając kopalnie, likwidując miejsca pracy i pozbawiając pracowników opieki i poczucia bezpieczeństwa. Brak dostępnego transportu publicznego, dobrze działającej ochrony zdrowia, wysokiej jakości edukacji, a także godnej pracy dla ludzi o różnych kompetencjach to problemy wielu mniejszych i średnich miast w Polsce. W Wałbrzychu, Nowej Rudzie, Kłodzku, Bielawie czy Ziębicach są one szczególnie dotkliwe. Wielu mieszkańców nie mogło już dłużej czekać na ich rozwiązanie i przeprowadziło się do dużych miast – Wrocławia, Poznania czy Warszawy. Region mocno się wyludnił. I nadal wyludnia. Ale nie musi tak być!

Pora na zmianę polityki. Pora na to, by służyła ona ludziom, a nie lokalnym układom i wielkiemu biznesowi. Dlatego startuję w tych wyborach. Stare pokolenie polityków, którzy nie potrafią myśleć inaczej, niż zawsze myśleli, już miało swoje szanse. Wy wybierzcie przyszłość! Jestem tutaj DLA WAS i będę walczył za was!

Postulaty

Godna praca i godna płaca

Skrócenie czasu pracy

W Polsce pracujemy niemal najwięcej godzin w Europie. Przepracowanie prowadzi do wypalenia zawodowego i złego wykonywania zadań, częstszych wypadków oraz braku możliwości rozwoju zawodowego. Koniec końców, odbija się negatywnie na naszym zdrowiu fizycznym i psychicznym, a także życiu rodzinnym i towarzyskim. Dlatego będę walczył o skrócenie czasu pracy do 35 godzin w tygodniu, oczywiście z zachowaniem wynagrodzenia!

Podwyżki w budżetówce

Szanujące się państwo musi oferować dobre warunki pracy w sektorze publicznym. Płace w sektorze budżetowym należy podnieść o minimum 20 proc. i automatycznie zwiększać o wskaźnik inflacji co pół roku. Nauczyciele, pracownicy domów pomocy społecznej, placówek ochrony zdrowia czy zakładów gospodarki komunalnej nie powinni być zmuszani do zmiany zatrudnienia, by się utrzymać. Niestety, zbyt często ma to miejsce. Dlatego będę walczył o wyższe płace w budżetówce!

Dofinansowanie Inspekcji Pracy

Polscy pracownicy należą do jednych z najbardziej wyzyskiwanych w Europie. Będę działał na rzecz wzmocnienia ich pozycji poprzez wspieranie związków zawodowych, znaczące dofinansowanie Państwowej Inspekcji Pracy oraz podnoszenie płacy minimalnej do docelowego poziomu 2/3 średniego wynagrodzenia z roku poprzedniego. Będę walczył o dobro i interes pracowników!

Transport wszędzie i dla wszystkich

Autobus w każdej gminie, pociąg w powiecie

Transport publiczny jest jednym z filarów państwa dobrobytu. Niestety, w naszym regionie wciąż wielu mieszkańców nie może dojechać do pracy, szkoły, przychodni czy na spotkanie ze znajomymi inaczej jak samochodem. Transport publiczny powinien być dostępny możliwie dla wszystkich i możliwie wszędzie. Tak, byśmy sprawnie mogli dojechać, gdzie tylko chcemy. Dlatego będę walczył o (od)budowę lokalnych połączeń kolejowych i autobusowych! Celem jest, by do każdego powiatu dojeżdżał pociąg, a do każdej gminy – autobus.

Zintegrowany system biletowy

Korzystanie z transportu zbiorowego powinno być wygodne dla pasażerów. Dlatego, wraz z posłanką Pauliną Matysiak, przewodniczącą zespołu ds. walki z wykluczeniem transportowym będę walczył o ujednolicenie ulg we wszystkich środkach transportu zbiorowego. Wesprę także powstanie zintegrowanego systemu biletowego, w którym każdy będzie mógł kupić bilet na przejazd dowolnymi środkami transportu zbiorowego.

Przystępne ceny biletów

Transport powinien być także niedrogi – dlatego zadbam, by ceny były biletów były przystępne poprzez wprowadzenie limitów procentowych na maksymalną podwyżkę w ciągu roku.

Opieka prawem, nie towarem

8% PKB na ochronę zdrowia

Postaram się o dodatkowe środki na opiekę zdrowotną. Zwiększenie środków na publiczną ochronę zdrowia do 8% PKB pozwoliłoby na znaczącą poprawę jakości świadczeń medycznych oraz skrócenie kolejek.

Renta wdowia

Dopilnuję, by w przyszłym sejmie uchwalono ustawę o rencie wdowiej, dzięki czemu każda wdowa będzie otrzymywała 100% swojej emerytury i 50% renty męża, albo będzie mogła wybrać rentę po mężu i dodać 50% swojej emerytury.

Większa dostępność ZOL

Zadbam o zwiększenie dostępności edukacyjnych usług poszpitalnych, Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, sanatoriów i placówek rehabilitacyjnych.

1500+ dla każdego

Pilotażowy program dochodu podstawowego

Idea dochodu podstawowego staje się coraz bardziej popularna na świecie. To jedno z nowatorskich rozwiązań problemów takich jak ubóstwo, nierówności, niepewność ekonomiczna czy technologiczne zmiany na rynku pracy. Tym tematem zajmuję się naukowo i politycznie od 12 lat, dlatego przeforsuję organizację programu pilotażowego dochodu podstawowego w naszym regionie. Kilka tysięcy osób w wieku produkcyjnym zamieszkujących wybrane gminy będzie przez dwa lata otrzymywać 1500 zł miesięcznie – bez żadnych warunków. Naukowcy sprawdzą, jak wpłynie to na aktywność ekonomiczną świadczeniobiorców, ich stan zdrowia, kształcenie, samopoczucie i relacje z innymi ludźmi. Zbadają także, na co ludzie wydadzą dodatkowe środki, i czy zmienią się ceny w lokalnych sklepach i punktach usługowych. Podobne eksperymenty były i są przeprowadzane m.in. w Niemczech, Kanadzie, Finlandii czy Indiach. Byłby to pierwszy taki eksperyment w Europie Środkowo-Wschodniej.

Aktualności

Maciej Szlinder

4 weeks 1 day ago

W niedzielę polecam sięgnięcie po weekendowy Dziennik Gazeta Prawna, w którym znajdziecie rozmowę o Karolu Marksie. Wraz z Janem Wróblem zastanawiamy się nad poglądami i życiem autora "Kapitału", aktualności jego myśli, a także różnych sposobach ich wykorzystania przez kontynuatorów takich jak Lenin czy Róża Luksemburg. Udało się wrzucić także kilka słów o klasie, wyzysku i schematach reprodukcji.

Maciej Szlinder

1 month 3 days ago

Najnowszy raport Oxfam pokazuje drastyczny wzrost nierówności społecznych. 💸 Według autorów raportu pięciu najbogatszych ludzi na Ziemi stało się tak bogatych, że gdyby codziennie mieli wydawać po 1 milion dolarów każdy, to ich łączna fortuna wyczerpałaby się dopiero za 476 lat. 👨‍💼 Najbogatszy 1 proc. ludzkości posiada aż 43% aktywów finansowych. 🔥 Ten sam 1% jest też odpowiedzialny za poziom emisji dwutlenku węgla równy biedniejszym 2/3 ludności świata. Skąd biorą się tak znaczne nierówności? Coraz mniejsza liczba wielkich koncernów kontroluje coraz większą część rynku. 10 gigantów farmaceutycznych w ciągu dwudziestu lat zastąpiło 60 mniejszych spółek. Trzy czwarte globalnych wydatków reklamowych online przypada na trzy korporacje (Meta, Alphabet i Amazon). Coraz większa koncentracja bogactwa tworzy prywatne monopole umożliwiające czerpanie olbrzymich zysków i utrzymywanie wysokich cen. Te zyski są przekazywane udziałowcom, w największym stopniu garstce miliarderów. Z każdego dolara zysku największych spółek aż 82 centy trafia za pomocą dywidend i wykupów akcji własnych właśnie do udziałowców. Miliarderzy i kontrolowane przez nich wielkie korporacje wpływają w znaczący sposób na politykę państw. Ograniczają prawa pracownicze, osłabiają związki zawodowe i hamują wzrost płacy minimalnej. Wpływają na obniżenie stawek podatkowych (np. stawki CIT w krajach OECD spadły o ponad połowę w ciągu ostatnich 40 lat) i tworzenie luk umożliwiających unikanie opodatkowania. Wymuszają także prywatyzację usług publicznych i zmniejszenie transferów socjalnych. Znacząco hamują także walkę ze zmianami klimatu. Co możemy zrobić z tą rosnącą niesprawiedliwością? Konieczne jest: 🟣 rozbicie prywatnych monopoli i ograniczenie wpływu wielkich korporacji na światową gospodarkę i politykę 🟣 wzmocnienie państw i jego instytucji

Maciej Szlinder

2 months 3 weeks ago

Dziś, z okazji Barbórki w imieniu Razem Wałbrzych złożyłem wraz z wałbrzyskimi przedstawicielami Nowa Lewica - Wałbrzych kwiaty pod pomnikiem Pamięci Górnictwa Wałbrzyskiego.

Dla mnie ten gest to nie tylko hołd oddany górnikom i ich cięzkiej pracy, ale także pamięć i zobowiązanie. Pamięć o tym, jak pospiesznie, bez oglądania się na dobro ludzi likwidowano wałbrzyskie kopalnie, doprowadzono do upadku koksowni i innych zakładów pracy. Pamięć o dziesiątkach tysięcy zwolnionych i ich bliskich, którym złamano biografie i pozostawiono samym sobie.
Zobowiązanie, by zawsze sprzeciwiać się podobnym, antyspołecznym zmianom i walczyć o sprawiedliwą transformację energetyczną umieszczającą prawa pracowników w samym jej rdzeniu.

Maciej Szlinder

2 months 4 weeks ago

W weekend odwiedziłem śląski okręg partii Razem, by poopowiadać trochę o bezwarunkowym dochodzie podstawowym. W świetnej atmosferze rozmawialiśmy w Katowicach o wpływie BDP na ceny, o przebiegu polskiej debaty na temat tego rozwiązania, ale także o monopolizacji gospodarki czy programach pilotażowych. Bardzo dziękuję Razem Śląsk za zaproszenie, Jakub Tesluk za prowadzenie, a wszystkim obecnym liczne przybycie, ciekawe pytania i uwagi.
(zdjęcia autorstwa Alicja Musiał)

Maciej Szlinder

3 months 4 days ago

W ostatnią niedzielę uczestniczyłem w 8 Festiwal Myśli Abstrakcyjnej - prowadziłem warsztat o pracy i dochodzie. Wspólnie dyskutowaliśmy o różnych rozumieniach pracy, o tym, skąd bierze się dobrobyt, a także o skracaniu czasu pracy i dochodzie podstawowym. Dziękuję wszystkim osobom uczestniczącym w warsztacie za ciekawe pomysły i uwagi, a organizatorkom za zaproszenie i świetną organizację. FMA to od lat naprawdę inspirujące wydarzenie, będące miejscem spotkań wielu wspaniałych ludzi. Już czekam na następną edycję!

Maciej Szlinder

4 months 1 week ago

Głos oddany! (o 9:00 rano, ale potem z przyjaciółmi, którzy przyjechali zagłosować łaziliśmy po Wałbrzychu, to nie było czasu wcześniej wrzucić zdjęcia - jutro będzie relacja pewnie)

Maciej Szlinder

4 months 2 weeks ago

W tej kampanii wyborczej, oprócz rozmaitych prezentacji kandydatów całej listy Nowej Lewicy, odbyłem szereg indywidualnych i łączonych konferencji prasowych. Oto ich pełna lista: 7 września przed I. Liceum Ogólnokształcącym w Wałbrzychu wraz z Adrian Zandberg mówiliśmy o sytuacji płacowej w sektorze budżetowym i postulowanych przez nas podwyżkach. 19 września na konferencji liderów Nowej Lewicy przed wałbrzyskim Ratuszem, gdzie oprócz mnie głos zabierali Włodzimierz Czarzasty, Edyta Płaneta-Siewierska, Beata Moskal-Słaniewska Prezydent Świdnicy, mówiłem o strukturalnych przyczynach wyludniania się regionu, do których należy mało zróżnicowana oferta lokalnego rynku pracy. Przy okazji odkurzyłem też nieco zapomniany pomysł uczynienia z regionu polskiej doliny krzemowej. 22 września na Rynku w Boguszowie-Gorcach wraz z Anna Stabrowska mówiliśmy o postulacie wprowadzenia 35-godzinnego tygodnia pracy. 25 września przed wałbrzyską Biblioteką Pod Atlantami mówiłem o idei bezwarunkowego dochodu podstawowego i programie pilotażowym tego rozwiązania. 26 września w Kłodzku przed siedzibą Związku Zawodowego „Solidarność” mówiłem o systemowym wsparciu dla zorganizowanego świata pracy – głównie o związkach zawodowych. 28 września pod Szpitalem Miejskim w Świebodzicach mówiłem o problemach niedofinansowanej służby zdrowia i sposobach przeciwdziałania im. 2 października przed stacją Wałbrzych Centrum wraz Paulina Matysiak i Anną Stabrowską mówiliśmy o problemach transportu publicznego, w tym braku dworca autobusowego w Wałbrzychu. 3 października o problemach wykluczenia transportowego mówiłem w Kłodzku, przed tamtejszym dworcem PKP – tym razem oprócz Pauliny Matysiak towarzyszyła mi Dorota Strug 5 października przed nieczynnym Zakładem Przyrodoleczniczym mówiłem o problematyce niedoinwestowanych usług opiekuńczych. 9 października na wałbrzyskim Starym Zdroju mówiłem o problemach związanych ze smogiem i prezentowałem założenia naszego programu termomodernizacji.

Maciej Szlinder

4 months 2 weeks ago

Wczoraj, 12 października, mieliśmy konferencję prasową pod wałbrzyskim oddziałem Państwowej Inspekcji Pracy. Lokalizacja nieprzypadkowa. Znów mówiłem o tym, co dla mnie najważniejsze – o tym, co dla Lewicy powinno być najważniejsze. O pracy i o pracownikach. O sytuacji świata pracy we współczesnej kapitalistycznej Polsce. A sytuacja jest naprawdę niewesoła. Jeden z najwyższych wskaźników wyzysku w Europie, mobbing, wymuszone nadgodziny, wymuszone przechodzenie na fikcyjne samozatrudnienie, tłamszenie związków zawodowych, rejterada państwa i pozostawienie sektora pracy często samemu sobie, bez wsparcia odpowiednich instytucji kontrolnych, takich jak właśnie notorycznie niedofinansowana i systematycznie pozbawiana możliwości działania Państwowa Inspekcja Pracy – to tylko niektóre z problemów, które sprawiają, że nie możemy mieć przysłowiowych „ładnych rzeczy”. Bo tak właśnie, dla Lewicy klasycznie, rozumiem często podnoszone retorycznie na leftbooku sformułowanie „ładne rzeczy”. „Ładne rzeczy” to systemowe rozwiązania spraw absolutnie bazowych, takich jak praca, usługi opiekuńcze, ochrona zdrowia, mieszkalnictwo, transport etc. Mówiłem też, rzecz jasna, o rozwiązaniach. Nie będzie zaskoczeniem, jeśli zdradzę ich clou. Jest ono z perspektywy lewicowej niezmienne: wzmocnić prawo do strajku, stworzyć zachęty do zapisywania się do związków zawodowych, dosypać pieniędzy Państwowej Inspekcji Pracy i zwiększyć uprawnienia jej inspektorów. Zresztą niech słucha, kto ciekawy. Zapis tej konferencji – jak i wszystkich pozostałych, które odbyłem w tej kampanii wyborczej – znajduje się na moim tik-toku (link w komentarzu). To była moja ostatnia konferencja prasowa przed ciszą wyborczą. Wieczorem spodziewajcie się podsumowania. Tymczasem widzimy się na tik-toku, w niedzielę przy urnach wyborczych, a kiedyś być może w lepszej i sprawiedliwszej, rządzonej przez propracowniczą lewicę Polsce.

Maciej Szlinder

4 months 2 weeks ago

Pod koniec kampanii udzieliłem kilku wywiadów - najnowsza krótka rozmowa z Mateusz Kokoszkiewicz - dziennikarz Gazety Wyborczej o moich priorytetach programowych i regionie do przeczytania w Wyborcza.pl Wałbrzych

Wywiad z Tomasz Chojnowski o wyludnieniu Wałbrzycha i regionu, pracy, smogu, wykluczeniu transportowym, dochodzie podstawowym, Zielonej Granicy i referendum można obejrzeć na stronie Telewizja Wałbrzych

Dłuższej (45-minutowej) rozmowy z Paulina Matysiak możecie za to posłuchać w jej świetnym i popularnym podcaście.

Dziękuję serdecznie rozmówcom za zaproszenia i ciekawe wymiany zdań oraz zachęcam do przeczytania, obejrzenia i wysłuchania wszystkich tych wywiadów (linki w komentarzach).

Maciej Szlinder

4 months 2 weeks ago

Wczoraj – 10 października – mieliśmy konferencję prasową w Ziębicach. Jej tematem – sytuacja osób z niepełnosprawnościami. Nieprzypadkowo w Ziębicach. W tutejszym Domie Pomocy Społecznej – który po tym, jak upadły/zostały zamknięte sprywatyzowane zakłady produkcyjne, głównie z branży spożywczej, jest największym (!) pracodawcą w mieście – mieszka Tosiek, a właściwie Antoni Chołodniak. Żywa legenda walki o prawa osób z niepełnosprawnościami. Urodzony w 1956 roku Antoni jako niemowlę przeszedł ciężkie zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Jest osobą niepełnosprawną i wymaga stałej pomocy i opieki. Nie porusza się o własnych siłach, za to od ponad 50 lat z niezwykłą siłą walczy o innych. Działalność społeczną rozpoczął w 1972 roku, w wieku 16 lat. W ramach programów dr hab. Hanny Dworakowskiej skutecznie walczył o rozwój i wsparcie osób niepełnosprawnych w zakresie edukacji, pracy i rehabilitacji. W polityce od 1976 roku. W 1980 roku stworzył w ziębickim DPS-ie trzecie w województwie wałbrzyskim koło FZSMP. Ceniony i nagradzany, jest wspaniałym kolegą i towarzyszem. Partia Razem jest dumna z tego, że posiada tak wspaniałego członka, jak Antoni. Dla mnie osobiście każde spotkanie z Antonim to zaszczyt. Transformacja ustrojowa – jak przyznaje sam Antoni – bardzo źle obeszła się z osobami niepełnosprawnymi. Brakuje rozwiązań systemowych. Brakuje systematycznego wsparcia obejmującego zarówno osoby z niepełnosprawnościami, jak i ich opiekunów. Bo są to naczynia połączone. Bez wsparcia udzielonego otoczeniu i środowisku życia – bez systemowych rozwiązań – los osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych nie poprawi się. Na konferencji mówiliśmy o postulowanych przez Lewicę rozwiązaniach. Należą do nich: reforma systemu orzecznictwa, zwiększenie dostępności do

Obserwuj mnie w social mediach

Materiał sfinansowany ze środków KW Nowa Lewica