Nazywam się Maciej Szlinder – kandyduję do Rady Miejskiej Wałbrzycha z listy KKW Lewica.

Urodziłem się w 1986 roku w Gdańsku, a wychowywałem na blokowisku w gdyńskiej dzielnicy Chylonia. Po maturze wyjechałem do Poznania, gdzie skończyłem socjologię i filozofię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, a także studia podyplomowe „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” na Uniwersytecie Ekonomicznym. W 2017 roku uzyskałem stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii społecznej w Instytucie Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Napisałem – pierwszą w Polsce! – książkę na temat idei dochodu podstawowego pt. „Bezwarunkowy dochód podstawowy. Rewolucyjna reforma społeczeństwa XXI wieku” (PWN, 2018). Została ona nagrodzona II miejscem w kategorii „Najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną” w konkursie „Economicus” Dziennika Gazety Prawnej.

W swojej karierze akademickiej opublikowałem kilkudziesiąt artykułów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych. Jestem również autorem tłumaczeń ośmiu książek oraz kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Jako ekspert do spraw społecznych i ekonomicznych zabierałem głos w kluczowych debatach dotyczących m.in. 500+, inflacji, pracy czy długu publicznego. Występowałem w popularnych programach telewizyjnych i radiowych.

Aktywnie działałem i działam w wielu organizacjach społecznych, takich jak: Polska Sieć Ekonomii, Polska Sieć Dochodu Podstawowego, Polska Sieć Filozofii Ekonomii, w tym międzynarodowych Red Renta Básica (Hiszpańska Sieć Dochodu Podstawowego) i Unconditional Basic Income Europe (Europejska Sieć Dochodu Podstawowego). Jestem redaktorem czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”.

Wraz z zespołem współpracowników przygotowałem projekt programu pilotażowego bezwarunkowego dochodu podstawowego w gminach pogranicza polsko-rosyjskiego wpisany do strategii terytorialnej Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza.

Od 2016 roku należę do partii Razem. W latach 2018-2022 byłem członkiem Zarządu Krajowego i skarbnikiem partii. Od 2022 roku jestem członkiem Rady Krajowej i Komitetu Politycznego Razem. Od początku 2023 roku koordynuję pracę wałbrzyskiego okręgu partii.

Jesienią 2022 roku byłem kandydatem Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy na członka Rady Polityki Pieniężnej.

Polska to Wałbrzych, nie Warszawa

Od pierwszej wizyty w Wałbrzychu – było to przy okazji debaty w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku – zakochałem się w tym mieście i regionie. Od tego czasu odwiedzałem wałbrzyskich przyjaciół co kilka miesięcy, a na początku tego roku zdecydowałem się tu przenieść.

Od początku 2023 roku mieszkam w Wałbrzychu i działam wraz z miejscowymi aktywistami Razem (i nie tylko). W tym czasie między innymi domagaliśmy się zmian w dostępie do transportu publicznego, walczyliśmy o przywrócenie dworca autobusowego, sprzeciwialiśmy się podwyżkom cen biletów komunikacji miejskiej w Wałbrzychu.

Prezentowaliśmy także nasze postulaty w zakresie jakości powietrza i ogrzewania budynków w Nowej Rudzie. W Świdnicy zorganizowałem i poprowadziłem debatę na temat polityki mieszkaniowej. Jesienią 2023 roku startowałem w wyborach do Sejmu RP z listy KW Nowa Lewica z 3 miejsca.

Wałbrzych jest dla mnie fascynującym połączeniem przepięknej przyrody ze skomplikowaną, miejscami tragiczną historią społeczną. To tutaj ludzie zobaczyli najgorsze oblicze neoliberalnych zmian polskiej transformacji.

To w tym regionie złamano biografie wielu tysięcy ludzi, pospiesznie zamykając kopalnie, likwidując miejsca pracy i pozbawiając pracowników opieki i poczucia bezpieczeństwa. Brak dostępnego transportu publicznego, dobrze działającej ochrony zdrowia, wysokiej jakości edukacji, a także godnej pracy dla ludzi o różnych kompetencjach to problemy wielu mniejszych i średnich miast w Polsce. W Wałbrzychu, Nowej Rudzie, Kłodzku, Bielawie czy Ziębicach są one szczególnie dotkliwe. Wielu mieszkańców nie mogło już dłużej czekać na ich rozwiązanie i przeprowadziło się do dużych miast – Wrocławia, Poznania czy Warszawy. Region mocno się wyludnił. I nadal wyludnia. Ale nie musi tak być!

Pora na zmianę polityki. Pora na to, by służyła ona ludziom, a nie lokalnym układom i wielkiemu biznesowi. Dlatego startuję w tych wyborach. Stare pokolenie polityków, którzy nie potrafią myśleć inaczej, niż zawsze myśleli, już miało swoje szanse. Wy wybierzcie przyszłość! Razem możemy zmienić Wałbrzych!

Postulaty dla Wałbrzycha

Dostępny transport publiczny

Tańsza komunikacja miejska

Nie może tak być, że ceny biletów komunikacji miejskiej są w Wałbrzychu droższe niż w Jeleniej Górze, Wrocławiu czy w Warszawie. A przecież jakość przewozów w tych miastach jest znacząco wyższa. Będę walczył o cofnięcie zeszłorocznej podwyżki biletów jednorazowych, a także o obniżenie ceny miesięcznego biletu normalnego poniżej 100 zł. Dla części mieszkańców, dzieci, uczniów i seniorów, bilety powinny być bezpłatne.

Więcej połączeń autobusowych

Na wielu odcinkach autobusy miejskie kursują za rzadko. Co więcej, nie funkcjonują już w Wałbrzychu linie nocne. Jeśli o północy ktoś chce wrócić ze Śródmieścia na Piaskową Górę, albo z Podzamcza na Stary Zdrój, to musi dużo zapłacić za taksówkę, mieć własny samochód lub prosić znajomych o podwózkę. To droższe i niewygodne. Punktualność autobusów również pozostawia wiele do życzenia. Będę działał na rzecz przywrócenia linii nocnych i zwiększenia liczby połączeń autobusowych.

Dworzec autobusowy

Wałbrzych jest jedynym miastem tej wielkości w Polsce bez dworca autobusowego. To wstyd i ogromna niedogodność dla wszystkich osób, które chcą się przesiadać w Wałbrzychu. Plany budowy centrum przesiadkowego były od dawna, po to powstał przystanek kolejowy Wałbrzych Centrum, który miał być jego częścią. Ale dworca autobusowego jak nie było, tak nie ma. To ogromne zaniedbanie.

Dworzec jest kwestią kluczową z punktu widzenia rozwoju turystyki. Dlatego jest to sprawa ważna także dla mieszkańców, bo zadowoleni turyści to nie tylko pozostawione tutaj pieniądze. To także szansa na przekonanie wielu osób do osiedlenia się w naszym mieście, a tym samym odwrócenia procesu jego wyludniania się.

19 lutego 2024 roku prezydent Szełemej obiecał, że teren planowanego dworca zostanie wykupiony od aktualnego właściciela, a miasto samodzielnie zrealizuje  budowę Centrum Przesiadkowego. Inwestycja ma być sfinansowana ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej. Do właśnie takiego rozwiązania jako partia Razem wzywaliśmy prezydenta od lat. Do tej pory prezydent się temu sprzeciwiał. To dobrze, że najwyraźniej udało nam się przekonać go do zmiany stanowiska. W Radzie Miejskiej przypilnuję, by nie pozostała to jedynie obietnica wyborcza, ale by dworzec naprawdę powstał.

Wsparcie aktywności obywatelskich, kultury i turystyki

Wsparcie inicjatyw oddolnych i społecznych

W Wałbrzychu organizacje pozarządowe nie mają dużego pola do popisu, niewiele jest też oddolnych inicjatyw i aktywności. Dzieje się tak również dlatego, że ponieważ nie są to działania kontrolowane przez magistrat, nie są też przez tenże magistrat wspierane. Ta prezentowana przez władze nadmierna potrzeba kontroli uniemożliwia zarówno dobre funkcjonowanie debaty publicznej, a tym samym poprawne działanie demokracji, jak i zabija życie kulturalne i intelektualne w mieście. Jako radny zadbam o maksymalne wsparcie niezależnych inicjatyw, także tych, które będą krytyczne wobec tych czy innych władz.

Bezpłatna wieża widokowa

KorzysWieża widokowa w Parku Sobieskiego powinna być bezpłatna. Skoro Szczawno-Zdrój i Jedlina-Zdrój potrafią utrzymywać wieże na wzgórzu Gedymina i na Borowej bez opłat, to dlaczego Wałbrzych ma być gorszy?

.

.

Godna praca i godna płaca

Szanujące się miasto musi oferować dobre warunki pracy w instytucjach miejskich i od miasta zależnych, takich jak biblioteki, urzędy, muzea, ale także u operatora komunikacji miejskiej, który jest wyłaniany w przetargu. Obecny operator oferuje naprawdę kiepskie warunki. W instytucjach miejskich jest niewiele lepiej. Większość ich pracowników otrzymuje zbyt niskie jak na dzisiejsze standardy wynagrodzenie, wiele pracuje za płacę minimalną. Miasto, podobnie jak każde władze publiczne, powinno być wzorowym zatrudniającym. To nie tylko kwestia podmiotowego i godnego traktowania pracowników. Poprzez oferowanie dobrych warunków pracy, samorząd pozytywnie wpływa na lokalny rynek pracy, dając atrakcyjną alternatywę dla prywatnych zakładów. Dlatego kwestie praw pracowniczych uczynię jednym ze swoich priorytetów w Radzie Miejskiej.

Aktualności

Maciej Szlinder

1 month 6 days ago

A już dziś o 18.00 w Poznaniu spotkanie Dwie Lewe Ręce o dochodzie podstawowym - do zobaczenia!

Maciej Szlinder

3 months 1 week ago

Ostatni tydzień kampanii to intensywna kampania door-to-door z gazetkami, rozdawanie ulotek na ulicach i przede wszystkim rozmowy z mieszkańcami.

Cześć z nich już mnie rozpoznaje, wśród nich są także osoby, które oddały na mnie głos na jesieni - i znów zamierzają to zrobić!

Takie kontakty dają dużo energii do działania, a także wiedzy o lokalnych problemach i ludzkich bolączkach. Wszystko to bardzo potrzebne, by być dobrym Radnym.

Maciej Szlinder

3 months 2 weeks ago

Jednym z najważniejszych elementów dobrego miasta jest dostępny transport publiczny. Niestety w Wałbrzychu jest w tej sferze dużo do poprawy. Dlatego w Radzie Miejskiej zadbam o: 1) obniżenie cen biletów komunikacji miejskiej. W tej chwili są droższe niż w Jelenej Górze, Wrocławiu, Warszawie czy prawie wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce. Cofniemy zeszłoroczne podwyżki i zadbamy, by bilety miesięczne kosztowały poniżej 100 zł. 2) zwiększenie liczby kursów i przywrócenie linii nocnych. Nie może być tak, że późnym wieczorem czy nocą jedyną możliwością na powrót ze Śródmieścia na Piaskową Górę czy Podzamcza na Stary Zdrój jest korzystanie w prywatnego samochodu lub bardzo drogich taksówek. 3) budowa dworca autobusowego. Wałbrzych jest jedynym miastem tej wielkości bez dworca autobusowego. To wstyd i ogromna niedogodność dla wszystkich osób, które chcą się przesiadać w w naszym mieście. W lutym Prezydent Szełemej obiecał, że teren planowanego dworca zostanie wykupiony od aktualnego właściciela, a miasto samodzielnie zrealizuje budowę Centrum Przesiadkowego. Inwestycja ma być sfinansowana ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej. Do właśnie takiego rozwiązania jako partia Razem wzywaliśmy Prezydenta od lat. Do tej pory Prezydent się temu sprzeciwiał. Cieszymy się, że najwyraźniej udało nam się przekonać go do zmiany stanowiska. Obawiam się jednak, że może to być niestety tylko wyborcza obietnica. Dlatego w Radzie Miejskiej przypilnuję, by nie została ona zapomniana po 7 kwietnia. Dziękuję posłance Razem Paulina Matysiak, wiceprzewodniczącej sejmowej Komisji Infrastruktury i przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Walki z Wykluczeniem Transportowym za przyjazd i wsparcie mojej kandydatury. Razem damy radę zawalczyć o dostępny transport publiczny w Wałbrzychu!

Maciej Szlinder

3 months 2 weeks ago

Już za 2 tygodnie, 7 kwietnia, odbędą się wybory samorządowe. Startuję w nich do Rady Miejskiej Wałbrzycha w okręgu nr 2, obejmującym Piaskową Górę i Stary Zdrój z KWW Lewica. W Wałbrzychu działam od kilku lat, a mieszkam od ponad roku. Niemal codziennie doświadczam jego problemów i rozmawiam z innymi mieszkańcami, którzy skarżą się na wiele problemów i zaniedbań aktualnych władz. Te problemy to między innymi drogi i zawodny transport publiczny, złe warunki pracy czy brak wsparcia aktywności społecznej. Wielu mieszkańców nie mogło już dłużej czekać na ich rozwiązanie i przeprowadziło się do dużych miast – Wrocławia, Poznania czy Warszawy. Wałbrzych w ciągu 20 lat stracił jedną trzecią mieszkańców. Mając doświadczenie życia w kilku innych polskich i zagranicznych miastach wiem, że nie musi tak być. Czas na zmianę polityki. Czas na to, by służyła ona ludziom, a nie wielkiemu biznesowi i politycznym układom. Czas na dbanie o wszystkich mieszkańców, a nie tych wybranych. Czas na to, by samorząd był wzorowym zatrudniającym. Czas na zapewnienie dostępnego i dobrze funkcjonującego transportu publicznego. Dlatego startuję w tych wyborach. Wiem, że możemy zmienić Wałbrzych w miasto przyjazne mieszkańcom. Razem możemy to osiągnąć! Jeśli chcesz pomóc mi w kampanii: 👉 udostępnij ten post 👉 powiedz o mojej kandydaturze znajomym i rodzinie 👉 wywieś mój baner na balkonie lub płocie 👉 wpłać darowiznę: 53 1020 1026 3174 3000 0000 1188 KKW Lewica UL. ZŁOTA 9 LOK.4 00-019 WARSZAWA Tytuł: Maciej Karol Szlinder, darowizna Napisz proszę w komentarzu albo wyślij maila (mszlinder@gmail.com) jeżeli chcesz mi pomóc -

Maciej Szlinder updated their cover photo.

3 months 3 weeks ago

Maciej Szlinder

3 months 4 weeks ago

W Wałbrzychu przez ostatnie lata pod rządami prezydenta Romana Szełemeja i jego radnych sporo się zmieniło. Zrealizowano wiele potrzebnych inwestycji jednocześnie zaniedbując niestety inne ważne zadania takie jak: dostępność transportu zbiorowego, wsparcie oddolnych aktywności obywatelskich i dbanie o godne warunki pracy.

Dlatego startuję do Rady Miejskiej Wałbrzycha, gdzie będę pilnował realizacji właśnie tych zadań. Będę walczył o tanie bilety komunikacji miejskiej, przywrócenie autobusów nocnych i budowę dworca autobusowego. O ten ostatni cel upominamy się w Razem Wałbrzych od lat, a teraz przekonaliśmy do tego również niechętnego wcześniej prezydenta Roman Szełemej - oby nie tylko na czas wyborów!

Jako lider partii Razem i człowiek lewicy zadbam też o interes ludzi zatrudnionych w zależnych od miasta instytucjach, o ich godne płace i warunki pracy.

Wałbrzych potrzebuje tych zmian i coraz więcej ludzi to dostrzega. Razem możemy uczynić Wałbrzych miastem przyjaznym mieszkańcom, w którym dobrze się żyje, przemieszcza i pracuje.

(Moje przemówienie i zdjęcia z konferencji prezentującej listy KKW Lewica do Rady Miejskiej Wałbrzycha, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Rady Powiatu Wałbrzyskiego.)

Maciej Szlinder

5 months 2 weeks ago

W niedzielę polecam sięgnięcie po weekendowy Dziennik Gazeta Prawna, w którym znajdziecie rozmowę o Karolu Marksie. Wraz z Janem Wróblem zastanawiamy się nad poglądami i życiem autora "Kapitału", aktualności jego myśli, a także różnych sposobach ich wykorzystania przez kontynuatorów takich jak Lenin czy Róża Luksemburg. Udało się wrzucić także kilka słów o klasie, wyzysku i schematach reprodukcji.

Maciej Szlinder

5 months 2 weeks ago

Najnowszy raport Oxfam pokazuje drastyczny wzrost nierówności społecznych. 💸 Według autorów raportu pięciu najbogatszych ludzi na Ziemi stało się tak bogatych, że gdyby codziennie mieli wydawać po 1 milion dolarów każdy, to ich łączna fortuna wyczerpałaby się dopiero za 476 lat. 👨‍💼 Najbogatszy 1 proc. ludzkości posiada aż 43% aktywów finansowych. 🔥 Ten sam 1% jest też odpowiedzialny za poziom emisji dwutlenku węgla równy biedniejszym 2/3 ludności świata. Skąd biorą się tak znaczne nierówności? Coraz mniejsza liczba wielkich koncernów kontroluje coraz większą część rynku. 10 gigantów farmaceutycznych w ciągu dwudziestu lat zastąpiło 60 mniejszych spółek. Trzy czwarte globalnych wydatków reklamowych online przypada na trzy korporacje (Meta, Alphabet i Amazon). Coraz większa koncentracja bogactwa tworzy prywatne monopole umożliwiające czerpanie olbrzymich zysków i utrzymywanie wysokich cen. Te zyski są przekazywane udziałowcom, w największym stopniu garstce miliarderów. Z każdego dolara zysku największych spółek aż 82 centy trafia za pomocą dywidend i wykupów akcji własnych właśnie do udziałowców. Miliarderzy i kontrolowane przez nich wielkie korporacje wpływają w znaczący sposób na politykę państw. Ograniczają prawa pracownicze, osłabiają związki zawodowe i hamują wzrost płacy minimalnej. Wpływają na obniżenie stawek podatkowych (np. stawki CIT w krajach OECD spadły o ponad połowę w ciągu ostatnich 40 lat) i tworzenie luk umożliwiających unikanie opodatkowania. Wymuszają także prywatyzację usług publicznych i zmniejszenie transferów socjalnych. Znacząco hamują także walkę ze zmianami klimatu. Co możemy zrobić z tą rosnącą niesprawiedliwością? Konieczne jest: 🟣 rozbicie prywatnych monopoli i ograniczenie wpływu wielkich korporacji na światową gospodarkę i politykę 🟣 wzmocnienie państw i jego instytucji

Maciej Szlinder

7 months 1 week ago

Dziś, z okazji Barbórki w imieniu Razem Wałbrzych złożyłem wraz z wałbrzyskimi przedstawicielami Nowa Lewica - Wałbrzych kwiaty pod pomnikiem Pamięci Górnictwa Wałbrzyskiego.

Dla mnie ten gest to nie tylko hołd oddany górnikom i ich cięzkiej pracy, ale także pamięć i zobowiązanie. Pamięć o tym, jak pospiesznie, bez oglądania się na dobro ludzi likwidowano wałbrzyskie kopalnie, doprowadzono do upadku koksowni i innych zakładów pracy. Pamięć o dziesiątkach tysięcy zwolnionych i ich bliskich, którym złamano biografie i pozostawiono samym sobie.
Zobowiązanie, by zawsze sprzeciwiać się podobnym, antyspołecznym zmianom i walczyć o sprawiedliwą transformację energetyczną umieszczającą prawa pracowników w samym jej rdzeniu.

Maciej Szlinder

7 months 2 weeks ago

W weekend odwiedziłem śląski okręg partii Razem, by poopowiadać trochę o bezwarunkowym dochodzie podstawowym. W świetnej atmosferze rozmawialiśmy w Katowicach o wpływie BDP na ceny, o przebiegu polskiej debaty na temat tego rozwiązania, ale także o monopolizacji gospodarki czy programach pilotażowych. Bardzo dziękuję Razem Śląsk za zaproszenie, Jakub Tesluk za prowadzenie, a wszystkim obecnym liczne przybycie, ciekawe pytania i uwagi.
(zdjęcia autorstwa Alicja Musiał)

Obserwuj mnie w social mediach

Materiał sfinansowany ze środków KW Nowa Lewica